API

API on lyhenne sanoista Application Programming Interface eli suomeksi ohjelmointirajapinta. Sen avulla eri järjestelmät voivat tehdä pyyntöjä toisiin järjestelmiin ja vaihtaa tietoa järjestelmien välillä. Markkinoinnin ja myynnin järjestelmissä API-rajapintoja käytetään juuri tietojen siirtämiseen ja päivittämiseen eri järjestelmien välillä.