hubspot erp integraatio

Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP, Enterprise Resource Planning) ja CRM ovat molemmat tärkeitä työkaluja yrityksen liiketoiminnan keskeisten toimintojen hallintaan. Siinä missä CRM parantaa asiakashallintaa ja -kokemusta, ERP lisää yrityksen kokonaisvaltaista hyvinvointia hallinnoimalla sen keskeisiä toimintoja, kuten resursointia, taloushallintoa, kaupankäyntiä ja HR:ää.

Nämä kaksi toisiaan tukevaa järjestelmää myös integroidaan yhä useammin toisiinsa, mikä jouhevoittaa yrityksen toimintaa monilla tavoilla.

CRM:n ja ERP:n integroimisen hyödyt

Integroimalla ERP-järjestelmä HubSpot CRM:ään projektien hallinta, ennakoiva resursointi ja tiimien välinen kommunikaatio paranee huomattavasti, kun ajantasainen tieto liikkuu jouhevasti näiden järjestelmien välillä. Näin esimerkiksi myynti ja markkinointi saavat arvokasta tietoa erityyppisten asiakkuuksien kannattavuudesta.

Yrityksesi hyötyy CRM:n ja ERP:n integraatiosta on ainakin neljällä tavalla:

  1. Myynti pystyy tekemään parempia tarjouksia. Integraatiolla vähennät huomattavasti riskiä siihen, että myyjä tekee potentiaaliselle asiakkaalle tarjouksen, mitä liiketoimintasi, varastotilanteesi tai resursointisi ei pysty kattamaan. CRM:n ja ERP:n jakaessa tietoa keskenään, myyjillä on jatkuva näkymä yrityksen varastotilanteeseen, vapaana oleviin resursseihin ja kulurakenteeseen.
  2. Vähennä tuplatyötä ja paranna tiedonjakoa. Kun tieto liikkuu sujuvasti eri tiimien välillä, työnteko tehostuu eikä aikaa kulu turhiin tehtäviin – esimerkiksi myyntitiimi ei luo turhaan raporttia, jonka talousosasto on jo tehnyt, ja toisaalta kun myynti on välittänyt tiedot ERP-järjestelmään, talousosasto voi heti lähettää asiakkaalle laskun. Lisäksi saat paremman näkymän myynnin ja markkinoinnin toimenpiteiden kannattavuuden seurantaan.
  3. Paranna ennustettavuutta ja suunnittelua. Myynti pystyy tekemään parempia ennusteita, kun heillä on pääsy ERP:n ajantasaisiin taloustietoihin. Myös suunnittelu on aiempaa tarkempaa keskitetyn datan ansiosta.
  4. Vähennä virheitä ja tehosta prosesseja. Integraatio helpottaa raportointia, kun virheherkän ja aikaa vievän manuaalisen tietojen siirron sijaan data liikkuu automaattisesti järjestelmästä toiseen. Samalla asiakkuuksien hallinta tehostuu, kun asiakaspolun tuottavuutta voidaan seurata ja koko prosessia sujuvoittaa liidistä laskutukseen asti.

Avoimen lähdekoodin ERP vai kalliimpi ohjelmisto?

ERP-järjestelmiä löytyy niin avoimen lähdekoodin, jopa ilmaisina, versioina kuin kattavina, maksullisina ohjelmistoina. Avoimen lähdekoodin ERP:t, kuten Odoo ja ERPNext, ovat helppokäyttöisiä ja sopivat usein pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin. Molemmissa perusversio on ilmainen, mutta lisäominaisuuksia saa käyttöönsä jo muutaman kympin kuukausimaksulla. 

Suurempien yritysten käyttöön suunnitellut ERP-ohjelmistot, kuten SAP, Microsoft Dynamics 365 tai Visma Severa, ovat taas huomattavasti kalliimpia, mutta myös vakaampia, turvallisempia ja usein ominaisuuksiltaan kattavampia vaihtoehtoja. Lisenssimaksu tuo kuitenkin mukanaan mm. ohjelmistopäivitykset, koulutukset, IT-tuen ja dokumentaation.

Huomioi nämä asiat HubSpotin ja ERP:n integraatiossa

Ennen integraatioprojektin aloittamista on hyvä huomata, että kahden eri asioihin suunnitellun järjestelmän yhdistäminen toisiinsa on toisinaan monimutkaista, eikä haasteilta matkan aikana voida aina välttyä. 

Suunnittelun alkuvaiheessa on hyvä miettiä, missä asiakasrekisteriä (eli ns. master dataa) ylläpidetään sekä mitä historiadataa järjestelmien välillä siirretään ja missä laajuudessa. Integraatiosta on vaikea saada tehoja irti, jos data on siiloutuneena eri järjestelmiin ja sen päivitys perustuu manuaaliprosesseihin.

Integraatioprojekti vaatii myös IT-resursseja ja teknistä osaamista, minkä vuoksi asiassa kannattaa usein kääntyä HubSpot-kumppanin puoleen.

Jutellaanko lisää integraatioprojektistasi?

Jos suunnittelet HubSpot CRM:n ja ERP-järjestelmäsi integroimista, ota yhteyttä meihin. Autamme löytämään sinulle parhaan ratkaisun sekä toteuttamaan teknisen integraation.

Lue myös