Skip to content
Brändi

Luo kilpailuetua käyttäjäpersoonilla - Hyödynnä helppoa UX-prosessia

Käyttäjäpersoonat edustavat yrityksen palveluiden ja tuotteiden loppukäyttäjiä. Ymmärtämällä käyttäjiä, voit rakentaa kilpailuetua palvelemalla asiakkaitasi oikein.

Nykypäivän digitaalisten palveluiden laajassa kirjossa kohderyhmän ymmärtäminen on korostuu, jotta voidaan luoda laadukkaita asiakaskokemuksia. Digipalveluita ei pidä enää ajatella enää käyntikortteina, vaan asiakaspalvelukanavina, joissa luodaan yhteys yritysten valitsemiin kohderyhmiin.

Jos digipalvelusi konversioluvut laahaavat tavoitteista ja negatiivisia asiakaspalautteita tulee, haaste löytyy usein käyttäjäpersoonien puuttumisesta. Tähän on onneksi helppo ratkaisu.

käyttäjäpersoonat

(Lähde: Adobe)

Mitä ovat käyttäjäpersoonat ja mihin niitä tarvitaan?

Käyttäjäpersoonat kuvaavat käyttäjäkuntaasi antaen yksityiskohtaisen kuvan kohderyhmäsi motiiveista, tavoitteista, ongelmista, käyttäytymisestä, rajoituksista ja demografisista ominaisuuksista, yms.

Eli käyttäjäpersoonat eivät ole vain fiktiivisia profiileja, vain ns. oikeita ihmisiä tunteineen ja tarpeineen.

Miksi sitten luoda käyttäjäpersoonat?

Käyttäjäpersoonat luodaan, jotta voidaan palvella yrityksen valitsemaa kohderyhmää ja täten vastata heidän tarpeisiin. Jos koitat palvella kaikkia, et palvele ketään. Tämä korostuu etenkin B2B-yrityksissä, kun digipalveluita räätälöidään tiettyjen käyttäjäryhmien tarpeisiin.

Käyttäjälähtöisessä suunnittelussa käyttäjien motivaatioiden, tavoitteiden ja kipupisteiden ymmärtäminen on olennaisen tärkeää. Ymmärrys tarpeista menee demografisia tietoja syvemmälle, ja niissä on mm. käyttäjän arvoja, mieltymyksiä, työllisyyttä, yms. 

Datan pohjalta käyttäjiä ymmärretään paremmin ja voidaan luoda mm. 360-profiileja.

Laita empatia ytimeen

Käyttäjäpersoonat tekevät kohderyhmästäsi inhimillisen, jota on helpompi puhutella, koska siinä syvennytään enemmän motiiveihin, kipupisteisiin ja toiveisiin.

Tämän ymmärryksen avulla on mahdollista ymmärtää käyttäjiä ja luoda mm. käyttöliittymiä ja kohtaamispisteitä, jotka tuntuvat loppukäyttäjistä intuitiivisilta ja vastaavat todellisiin tarpeisiin.

Näin käyttäjille syntyy yhteys brändiin ja preferoivat tätä ylitse muiden. 

Empatiakartta: Syvempi sukellus aiheeseen

Empatiakartta on hyvä työkalua, jos haluat lähteä kasvattamaan ymmärrystä nykyisistä asiakkaista. Empatiakartta keskittyy käyttäjäpersoonien emotionaalisiin näkökohtiin ja kartoittaa heidän tunteensa, ajatuksensa, toiveensa ja ongelmansa.

Empatiakartta on tehokas tapa luoda vivahteikkaampi ymmärrys yleisösi ajattelutavasta ja tarpeista. Empatiakartan tekemiseen ei pitäisi mennä yhtä työpäivää enempää. 

Voit luoda empatiakartan esimerkilksi Mirolla. Tässä linkki 

käyttäjäpersoona vai ostajapersoona

Käyttäjäpersoonat vs. ostajapersoonat - kumman valitset?

Monesti puhutaa ostajapersoonista ja käyttäjäpersoonista samassa kontekstissa. Molemmilla on sama tavoite: kohderyhmän ymmärtäminen. Ne palvelevat kuitenkin eri tarkoituksia.

Käyttäjäpersoonat keskittyvät ensisijaisesti tuotteen tai palvelun loppukäyttäjiin. Loppukäyttäjien käyttäytymiseen halutaan vaikuttaa suunnittelun avulla. Ymmärrystä rakennetaan empatian avulla, jossa tunnistetaan käyttäjien haasteita eri kohtaamispisteissä. 

Ostajapersoonat taas ovat osa markkinointia ja myyntiä. Niissä keskitytään enemmän ostopäätösten tekemisestä vastaavien henkilöiden tai yhteisöjen ymmärtämiseen ja tutkitaan esimerkiksi demografisia tekijöitä, ostotottumuksia ja kipupisteitä. 

Molemmista tyypeistä löytyy päällekkäisyyksiä, mutta käyttäjäpersoonat koskevat ensisijaisesti käyttäjien tarpeet täyttävien tuotteiden suunnittelemista, kun taas ostajapersoonat ohjaavat markkinointitoimia potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseksi ja muuntamiseksi.

Tunnistamalla ja hyödyntämällä molempia persoonatyyppejä yritykset voivat luoda saumattoman lähestymistavan digistrategiassa, joka palvelee sekä käyttäjien tyytyväisyyttä että tuottaa enemmän konversioita.

kilpailuetu

(Lähde: Unsplash)

Hanki kilpailuetua käyttäjäpersoonien avulla

Tämän päivän globaaleilla ja tiukasti kilpailluilla markkinoilla käyttäjäpersoonat ovat juuri se erottava tekijä, joka erottaa yrityksesi kilpailijoista.

Ymmärtämällä tarkasti yleisöäsi ja räätälöimällä tuotteesi tai palvelusi heidän erityistarpeitaan vastaaviksi, profiloidut brändinä, joka välittää asiakkaistaan.

Tutkitusti asiakaskeskeisyys ei ainoastaan lisää brändiuskollisuutta, vaan houkuttelee uusia asiakkaita positiivisen word-of-mouthin ja suosittelujen kautta.

Lisäksi käyttäjäpersoonat antavat mahdollisuuden pysyä edellä kilpailijoita, jotka eivät välttämättä hyödynnä käyttäjäpersoonia. Tämä antaa strategisen edun kilpailussa asiakastyytyväisyydestä ja markkinaosuudesta.

Nykymaailmassa, jossa käyttäjäkokemus on ratkaiseva tekijä hankintapäätöksissä, käyttäjäpersoonat ovat siis salainen ase, jonka avulla voit tarjota kokemuksia, jotka herättävät vastakaikua ja saavat käyttäjät rakastumaan brändiisi. 

Kun käyttäjäpersoonat ovat olennainen osa suunnitteluprosessia, et suunnittele vain tuotteita vaan myös kilpailuetua.

empatiakartta

(Lähde - Adobe)

Näin luot käyttäjäpersoonat yrityksellesi

Käyttäjäpersoonien luominen on systemaattinen prosessi, kuten vaikkapa talon rakentaminen. Työ alkaa hankkimalla ymmärryksen nykyisistä asiakkaistasi. Tietoa voidaan lähteä keräämään mm. kyselytutkimuksella, ideointityöpajoilla, kyselyillä ja käyttäjähaastatteluilla.

Monissa suunnitteluohjelmissa (mm. Miro) on valmiita malleja/pohjia käyttäjäpersoonien luomiseen, joita voi käyttää helposti. Mallit tarjoavat kätevän ja usein strukturoidun muodon, johon voit syöttää tietoa käyttäjistäsi ja persoona rakentuu kuin itsestään. 

Aloittaminen tapahtuu ymmärryksen kartuttamisella, eli kyselyillä. Kyselyt voivat olla esim. pieniä "kyllä tai ei" -kysymyksiä, joka kertoo perustietoja tai laajempia kysymyspatteristoja, jolla saadaan käsitys mm. motiiveista. Kerää data yhteen paikkaa (vaikkapa exceli) ja rupea segmentoimaan tietoja. Kun dataa on keräytty tarpeeksi,  on aika muodostaa persoonat.

Persoonien luomisessa kannataa keskittyä vain käyttäjäpersoonien ongelmakohtiin, jotka liittyvät palveluihisi. Netistä löytyy hyviä valmiita persoonakortteja, jota voit hyödyntää. 

Kannattaa aloittaa luomalla vaikkapa 1-3 persoonaa, jotta alkuun pääsee helpommin. Persoonia voi kehittää myöhemmin kerätyn datan pohjalta ja lisäpersoonia voi luoda myös.

Malleihin on helppo lisätä tietoa mm. käyttäjätutkimuksesta ja haastatteluista ja näin muokata selkeän visuaalisen esityksen kohderyhmästä. Malli voi sisältää mm. kuvia, kaavioita ja diagrammeja, jotta persoonista saadaan havainnollisempia. Valmiin persoonan voi tulostaa vaikkapa konttorin seinälle.

Mallit kannattaa suunnitella kuitenkin "eläviksi dokumenteiksi", eli niitä muokataan jatkuvasti kun ymmärrys persoonista kehittyy. 

käyttäjpersoonas

(Lähde - Adobe)

Voit tutustua esimerkkeihin Justinmindin blogista täällä -> 

Esimerkkejä käyttäjäpersoonista

Tuo valoituille käyttäjäpersoonille sopivaa sisältöä - tekstiä, kuvia ja videoita. Analysoi ja testaa. Lean UX -ympäristössä jatkuva testaaminen ja kehittäminen ovat avaintekijöitä. Jos tulokset muuttuvat, tee muutoksia tarpeen mukaan.

Tekniikka Tomppa
Ikä: 28
Työ:  Ohjelmistokehittäjä
Sijainti: Kouluttaja: Kouluttaja: Kouluttaja: Kouluttaja: Kouluttaja San Francisco, CA
Sukupuoli: Jyväskylä
Arkkityyppi: "Innovator"
Persoonallisuus: Analyyttinen ja introverttinen
Työskentelymalli: Tykkää työskennellä itsekseen
Some: Päivittäinen SoMe-käyttäjä

Mari Markkinoija
Ikä: 35
Työ: Markkinointiyrittäjä
 Asuu: Helsinki
Sukupuoli: Nainen
Arkkityyppi: "Creative"
Persoonallisuus: Luova, ulospäinsuuntautunut ja helposti lähestyttävä
Työskentelytyyli:  yksin ja tiimissä
Some: satunnainen SoMe-käyttäjä

giphy (7)

(Lähde - Giphy)

Yhteenvetona - laita käyttäjäpersoonat aina etusijalle

Käyttäjäpersoonat eivät ole staattisia dokumentteja vaan dynaamisia työkaluja, jotka kehittyvät käyttäjätutkimuksen ja tuotekehityksen myötä. Ne muistuttavat jatkuvasti siitä, että loppukäyttäjät tulee pitää aina suunnitteluprosessin keskiössä. Käyttäjäpersoonia hyödyntämällä voit luoda tuotteita, jotka eivät vain vastaa käyttäjien tarpeisiin vaan ylittävät heidän odotuksensa, mikä johtaa entistä tyytyväisempään ja kiinnostavampaan käyttäjäkokemukseen.

Käyttäjäpersoonien sisällyttäminen UX-suunnitteluprosessiisi on tehokas tapa varmistaa, että tuotteesi vastaavat kohderyhmääsi ja tuottavat sille jatkuvaa arvoa. 

Muista, että jokaisen klikkauksen, pyyhkäisyn ja vuorovaikutuksen takana on oikea ihminen, jolla on yksilölliset tarpeet ja odotukset. Heidän ymmärtämisensä ja suunnittelunsa on avain poikkeuksellisten käyttäjäkokemusten luomiseen.

Marcell

Marcell edustaa Sitelyn brändipalveluita ja vastaakin “oranssista” osuudesta Sitelyn väripaletissa. Marcell on pitkän linjan designeri ja hänen töihin voi törmätä ympäri maailmaa. UX ja UI -suunnittelussa tulevat prototyypit ja skeletonit. Marcell rakastaa brändäystä ja yritysilmeiden luomista. Pikselintarkat kampanjasivut tulevat myös kuin vettä vaan.

Verkkosivut-sub-image-1

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko tietää mitä brändimaailmassa tapahtuu? Tilaa Sitelyn brändikirje ja et jää paitsi mielenkiintoisimmista tarinoista ja brändeistä. Saat brändikirjeen kerran kuukaudessa.

Käyttäjäkokemusten luominen vuoden 2030 kuluttajille: Tutustu Evitan matkaan

Käyttäjäkokemusten luominen vuoden 2030 kuluttajille: Tutustu Evitan matkaan

Tutustu miltä tulevaisuuden asiakaspolku voisi näyttää vuonna 2030, kun tekoäly ja AR määrittelevät kokemuksemme. Tutustu Evitan matkaan.

Luo kilpailuetua käyttäjäpersoonilla - Hyödynnä helppoa UX-prosessia

Luo kilpailuetua käyttäjäpersoonilla - Hyödynnä helppoa UX-prosessia

Käyttäjäpersoonat edustavat yrityksen palveluiden ja tuotteiden loppukäyttäjiä. Ymmärtämällä käyttäjiä, voit rakentaa kilpailuetua palvelem...

Ihmislähtöinen suunnittelu: Terveydenhuollon muuttaminen empatian ja innovoinnin avulla

Ihmislähtöinen suunnittelu: Terveydenhuollon muuttaminen empatian ja innovoinnin avulla

Ihmislähtöinen suunnittelu (Human-Centered Design, HCD) ei ole pelkkä suunnittelumalli, vaan filosofia, jossa ihmiset asetetaan luovan pros...