Skip to content
Palvelumuotoilu

Käyttäjäkokemusten luominen vuoden 2030 kuluttajille: Tutustu Evitan matkaan

Tutustu miltä tulevaisuuden asiakaspolku voisi näyttää vuonna 2030, kun tekoäly ja AR määrittelevät kokemuksemme. Tutustu Evitan matkaan.

Asiakaspolulla tarkoitetaan vaiheita, joissa henkilö on vuorovaikutuksessa tuotteen tai palvelun kanssa. Matka alkaa tiedon hakemisesta palvelun kuluttamiseen. 

Vuonna 2030 asiakaspolkujen ennustetaan muuttuvan saumattomammiksi ja yksilöllisemmiksi kehittyneiden teknologioiden, kuten tekoälyn ja lisätyn todellisuuden ansiosta.

Käyttäjäkokemuksesta tulee intuitiivisempi ja personoidumpi, joka mahdollistaa hyper-räätälöidyt palvelut ja kokemukset. 

Lue blogi käyttäjälähtöisestä suunnittelusta täällä ->

Kun mallinnetaan brändin asiakaspolkuja, käyttäjäpersoonia ei voi jättää huomiotta. Monet saattavat sekoittaa käyttäjäpersoonat ja ostajapersoonat keskenään, mutta nämä kaksi ovat huomattavan erilaisia.

Siinä missä ostajapersoonat edustavat eri markkinasegmenttejä ja keskittyvät ostokäyttäytymiseen, käyttäjäpersoonat syventyvät käyttäytymismalleihin ja tutkivat käyttäjän kokemusta tietyssä kontekstissa.

Tässä artikkelissa tarkastelemme Evitan asiakaspolkua tulevaisuudessa. Evita pitää uniikeista ja kalliista tatuoinneista. Käymme läpi asiakaspolun tulevaisuuden perspektiivistä aina tietoisuuden rakentumisesta jälkihoitoon.

empatiakartta

Käyttäjäpersoonan ymmärtäminen - empatia keskiössä

Onnistuneen käyttäjäkokemuksen ydin tulevaisuudessa on ymmärtää todellisia käyttäjiä, heidän tarpeitaan, toiveitaan ja näkemyksiään. Evitan kaltaiset käyttäjäpersoonat ovat suunnittelu- ja kehitystiimille tärkeitä, koska ne edustavat juuri näitä ominaispiirteitä.

Käyttäjäpersoonat henkilöityvät paremmin ja luovat täten tiimin jäsenille empatiaa ja ymmärrystä. Tämä lähestymistapa, jossa asiakkaan kokemusta ilmentävä henkilöityminen tekee asiakaspolusta kouriintuntuvan, mikä lisää mahdollisuuksia kehittää käyttäjäkeskeisiä tuotteita ja palveluita.

Lue blogi käyttäjäpersoonista täällä ->

Autenttisuuden merkitys

Asiakaspolkujen toimivuus riippuu täysin niiden realistisuudesta, ja käyttäjäpersoonat ovat merkittävässä roolissa tässä yhtälössä. Niiden avulla varmistetaan, että käyttäjien todelliset tarpeet eivät jää epäselviksi oletusten tai ennakkoluulojen takia. Evitan kaltaisia käyttäjäpersoonia luodessamme noudatamme monitasoista lähestymistapaa.

Persoonaan sisällytetään demografisia tietoja, kuten ikä, koulutus ja ammatti, käyttäytymispiirteitä, psykografisia tietoja ja jopa fiktiivinen taustatarina, jotta persoonasta tulisi mahdollisimman elävä ja aito.

Käyttäjapersoonien rooli asiakaspoluissa 

Asiakaspolku ei ole lineaarinen, koska persoonalla on usein useita eri vaiheita samalla polulla. Evita saattaa lähteä esimerkiksi etsimään tatuoijaa, joka on erikoistunut ainutlaatuisiin kuoseihin, vertailemaan tatuointien hintoja ja lopulta valitsemaan tatuoijan, joka  miellyttää häntä.

Jokainen asiakaspolku on siis erilainen, mutta kaikki kosketuspisteet polilla liittyvät olennaisesti Evitan kokemukseen.  Lyhyesti sanottuna käyttäjäpersoonat ja asiakaspolku ovat sidoksissa toisiinsa, sillä kumpikin vaikuttaa olennaisesti toistensa muodostumiseen.

Käyttäjäpersoona tekee asiakaspolusta toteuttamiskelpoisamman. Luomme siis näitä persoonia todellisten käyttäjien perspektiivistä, joka varmistaa, että ne vastaavat paremmin käyttäjien todellisia tarpeita ja toiveita. 

Tässä blogissa käymme läpi fiktiivisen Evitan asiakaspolun tulevaisuudesta. Valmiina? Let's go! 

Evitan asiakaspolku vuonna 2030

Evitan asiakaspolku kulkee vuonna 2030 inspiraation etsimisestä, tutkimuksen, konsultoinnin, varauksen, tatuointisession, jälkihoidon ja jakamisen kautta aina tatuoinnista nauttimiseen. 

Tulevaisuuden asiakaspolku näyttäytyy Evitalle saumattomana kokemuksena, koska tekoäly osaa suositella juuri oikeita asioita oikeaan aikaan. 

tatuointi_2

(Lähde: Adobe)

Vaihe 1: inspiraation hakeminen

Evitan matka alkaa, kun hän aloittaa tutkimusvaiheen, jossa hän etsii inspiraatiota tatuointiin. Hän aloittaa siirtymällä virtuaalitodellisuuteen, jossa hän tutkii holografisia tatuointimalleja.

Tekoälyn suosittelujärjestelmä analysoi hänen mieltymyksiään ja rakentaa valmiita malleja. Mallit näytetään eri paikoissa kehoa eri sävyissä ja ikääntymisen kanssa. 

Tiedonhakuvaiheessa käytetään AR-huipputeknologiaa, joka rakentaa täysin yksilöidyn kokemuksen juuri Evitalla.

Evita käyttää tekoälyllä toimivia holografisia näyttöjä visualisoidakseen monimutkaisia 3D- tatuointimalleja. 

virtual tattoo

(Source: Adobe)

Vaihe 2  - tiedonhaku ja prototyyppit

Kun Evita sukeltaa omatoimiseen tutkimiseen vuonna 2030, lisätyn todellisuuden kehittymisen ansiosta hän voi kokeilla tatuointimalleja virtuaalisesti ja reaaliaikaisesti oman laitteensa kautta. Tämä vaihe ei pelkästään tehosta Evitan päätöksentekoa, vaan korostaa prototyyppien luomisen ja ideoiden hiomisen tärkeyttä.

Tekoälyalgoritmien integrointi auttaa Evitaa laatimaan henkilökohtaisen luettelon tatuoijista hänen tyylimieltymystensä ja käyttäjien arvostelujen perusteella, mikä rikastuttaa tutkimusvaihetta tietoon perustuvilla oivalluksilla.

Tämä auttaa Evitaa tekemään tietoon perustuvia päätöksiä tulevan tatuointinsa ulkonäöstä ja tuntumasta.

virtual tattoo appointment

(Lähde: Adobe)

Vaihe 3 - konsultointikokemus  virtuaalimaailmassa

Konsultointivaiheessa vuonna 2030 otetaan harppaus eteenpäin, kun käyttöön otetaan immersiiviset virtuaalitapaamiset. Evita työskentelee valitsemansa artistin kanssa yhteisessä virtuaalitilassa ja keskustelee suunnitteluelementeistä reaaliaikaisesti.

Evita osallistuu virtuaalitodellisuuskonsultaatioon valitsemansa tatuointitaiteilijan kanssa ja keskustelee suunnitteluelementeistä jaetussa digitaalisessa tilassa, mikä edistää reaaliaikaista yhteistyötä ja viestintää.

Tämä vaihe hyödyntää vahvasti Lean UX -prosessia hyödyntämällä jatkuvaa viestintää ja yhteistyötä, murtamalla perinteiset etäisyysesteet ja tehostamalla päätöksentekoprosessia.

online-booking

(Lähder: Adobe)

Vaihe 4 - Ajanvaraus tekoälypohjaisten algoritmien avulla

Vuonna 2030 ajanvarausvaiheessa teknologian kehittyminen tehostaa aikataulutusta tekoälyohjatuilla algoritmeilla, jotka ottavat huomioon sekä Evitan että taiteilijan saavutettavuuden.

Prosessi muuttaa perinteisen kalenterikoordinaation moderniksi kokemukseksi, tarjoten saumattoman käyttökokemuksen. Tässä vaiheessa hyödynneteään Lean UX:sta tuttua toteutusvaihetta, jossa huolellinen suunnittelu ja valmistelu edistävät sujuvaa siirtymistä päätöksenteosta toimintaan.

Tekoälyalgoritmit analysoivat sekä Evitan että taiteilijan saatavuutta ja ehdottavat optimaalisia tapaamisaikoja, mikä tehostaa ja helpottaa aikatauluprosessia.

wearable-tattoo

(Lähde: Adobe)

Vaihe 5 -  Reaaliaikainen palaute tatuointisessiossa

Tatuointiistunto vuonna 2030 sisältää reaaliaikaisia palautemekanismeja, joita puettava teknologia mahdollistaa. Evitan preferenssit välittyvät välittömästi tatuoijalle, mikä varmistaa, että muotoilu vastaa täydellisesti hänen näkemystään.

Tämä aktiivinen osallistuminen heijastaa Lean UX:n periaatetta, jonka mukaan käyttäjän osallistuminen koko kehitysprosessin ajan on tärkeää, mikä johtaa räätälöidympään ja tyydyttävämpään lopputulokseen.

Artisti käyttää älymustetta, joka antaa reaaliaikaista palautetta taiteilijalle ja varmistaen tarkkuuden ja yhdenmukaisuuden Evitan näkemyksensä kanssa tatuointisession aikana.

tattoo-healing-device

(Lähde: Adobe)

Vaihe 6 - Älykäs parantaminen - yhdistetyt laitteet jälkihoidossa

Tatuoinnin paranemisvaiheessa integroidaan älykkäät, toisiinsa liitetyt laitteet, jotka seuraavat Evitan tatuoinnin toipumista. Mikäli komplikaatioita seuraisi, käytetty älymuste on välitetty sairaanhoidon ammattilaisille ja tarvittava hoito voidaan aloittaa välittömästi.

Evita saa session jälkeen henkilökohtaiset jälkihoito-ohjeet mobiilisovelluksen kautta, mikä edistää johdonmukaisuutta ja kärsivällisyyttä paranemisprosessissa. Sovellus monitoroi sensoreilla kehoa varmistaen paranemisen taustalla. 

Tämä vaihe on Lean UX:n Post-Delivery-vaihe, jossa korostetaan jatkuvaa tukea ja palautteen antamista.

Älykkään mobiilisovelluksen kautta annetaan yksilöllisiä jälkihoito-ohjeita, jotka optimoivat toipumisen ja säilyttävät tatuoinnin laadun.

vr-social-media

(Lähde: Adobe)

Vaihe 7 - Elämyksen jakaminen sosiaalisen mediassa VR:n avulla

Jakaminen ja palautteen antaminen vuonna 2030 hyödyntävät kehittynyttä sosiaalisen median integrointia ja virtuaalitodellisuuskokemuksia. Evita esittelee tatuointiaan elämyksellisissä nettiympäristössä, jossa ystävät voivat virtuaalisesti ihailla hänen uutta tatuointiaan. 

Evitan futuristinen asiakaspolku ei vain ennakoi saumatonta vuorovaikutusta, vaan  esittelee tekoälyn, virtuaalitodellisuuden ja puettavan teknologian integrointia. Vuonna 2030 käyttäjäkokemukset muuttuvat teknologiavetoisiksi tarinoiksi, jossa asiakas on aina stara.

Evita jakaa tatuointikokemuksensa sosiaalisessa mediassa VR-sisällön avulla, jolloin ystävät voivat kokea ja arvostaa hänen uutta tatuointia vuorovaikutteisella tavalla.

giphy_tattoo(Lähde: Giphy)

Yhteenvetona 

Evitan matka on oiva esimerkki siitä, miten henkilökohtaisista intohimoista, joita aiemmin pidettiin saavuttamattomina, voi tulla täysin todellisia. Kehittyvä teknologia, tarinallistaminen ja personointi mahdollistavat mm. kalliiden erikoistatuointien tekemisen missä tahansa.  Perinteiset maantieteelliset rajat häipyvät ja toteutukset siirtyvät bittiavaruuteen.

Toivottavasti Evitan tarina toi inspiraatioita, miten voit rakentaa oman brändisi asiakaspolut tulevaisuutta varten. 

Marcell

Marcell edustaa Sitelyn brändipalveluita ja vastaakin “oranssista” osuudesta Sitelyn väripaletissa. Marcell on pitkän linjan designeri ja hänen töihin voi törmätä ympäri maailmaa. UX ja UI -suunnittelussa tulevat prototyypit ja skeletonit. Marcell rakastaa brändäystä ja yritysilmeiden luomista. Pikselintarkat kampanjasivut tulevat myös kuin vettä vaan.

Verkkosivut-sub-image-1

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko tietää mitä brändimaailmassa tapahtuu? Tilaa Sitelyn brändikirje ja et jää paitsi mielenkiintoisimmista tarinoista ja brändeistä. Saat brändikirjeen kerran kuukaudessa.

Käyttäjäkokemusten luominen vuoden 2030 kuluttajille: Tutustu Evitan matkaan

Käyttäjäkokemusten luominen vuoden 2030 kuluttajille: Tutustu Evitan matkaan

Tutustu miltä tulevaisuuden asiakaspolku voisi näyttää vuonna 2030, kun tekoäly ja AR määrittelevät kokemuksemme. Tutustu Evitan matkaan.

Luo kilpailuetua käyttäjäpersoonilla - Hyödynnä helppoa UX-prosessia

Luo kilpailuetua käyttäjäpersoonilla - Hyödynnä helppoa UX-prosessia

Käyttäjäpersoonat edustavat yrityksen palveluiden ja tuotteiden loppukäyttäjiä. Ymmärtämällä käyttäjiä, voit rakentaa kilpailuetua palvelem...

Ihmislähtöinen suunnittelu: Terveydenhuollon muuttaminen empatian ja innovoinnin avulla

Ihmislähtöinen suunnittelu: Terveydenhuollon muuttaminen empatian ja innovoinnin avulla

Ihmislähtöinen suunnittelu (Human-Centered Design, HCD) ei ole pelkkä suunnittelumalli, vaan filosofia, jossa ihmiset asetetaan luovan pros...