Skip to content
Palvelumuotoilu

Ihmislähtöinen suunnittelu: Terveydenhuollon muuttaminen empatian ja innovoinnin avulla

Ihmislähtöinen suunnittelu (Human-Centered Design, HCD) ei ole pelkkä suunnittelumalli, vaan filosofia, jossa ihmiset asetetaan luovan prosessin etusijalle.

Mitä on ihmislähtöinen suunnittelu?

Ihmislähtöinen suunnittelu (Human-Centered Design, HCD) ei ole pelkkä suunnittelumalli, vaan filosofia, jossa ihmiset asetetaan luovan prosessin etusijalle. Pohjimmiltaan HCD:ssä on kyse ratkaisujen suunnittelusta, jossa keskitytään vankkumattomasti loppukäyttäjien ymmärtämiseen ja myötätuntoon. Luomalla kokemuksia, jotka on räätälöity käyttäjien ainutlaatuisten tarpeiden ja mieltymysten mukaan, HCD varmistaa, että lopputuotteet eivät ole vain käyttäjäkeskeisiä vaan myös syvästi arvostettuja.

HCD keskittyy ymmärtämään, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa tuotteen tai palvelun kanssa.

 Tämä lähestymistapa painottaa voimakkaasti käyttäjäkokemusta ja varmistaa, että jokainen kosketuspiste on intuitiivinen, tehokas ja miellyttävä. Tämän saavuttamiseksi HCD perustuu laajaan käyttäjätutkimukseen, jossa hyödynnetään kyselytutkimusten, haastattelujen ja data-analyysin kaltaisia tekniikoita, joiden avulla saadaan arvokasta tietoa käyttäjien käyttäytymisestä ja kipupisteistä. 

Tämä tutkimus muodostaa perustan, jolle suunnitteluratkaisut rakennetaan, ja varmistaa, että ne perustuvat empiiriseen näyttöön.

ihmislähtöinen suunnittelu

Yksi keskeisistä pilareista on datan tarkka analysointi ja ymmärtäminen

Tämän vaiheen avulla suunnittelijat voivat tunnistaa mahdollisuuksia parantaa ja varmistaa, että suunnittellut ratkaisut perustuvat dataan, ei mutuun. Osana prosessia luodaan usein prototyyppejä, joiden avulla voidaan validoida ratkaisu ennen toteuttamista. Lisäksi HCD:ssä painotetaan vahvasti tiimin ja käyttäjien osallistamista, jotta voidaan luoda ratkaisuja, jotka vastaavat käyttäjien erilaisiin tarpeisiin ja ovat siten helpommin saatavilla ja käyttäjäystävällisempiä.

Prosessien virtaviivaistaminen ja saumattoman käyttäjäkierroksen luominen ovat olennainen osa tätä lähestymistapaa, mikä lopulta parantaa sekä käyttäjätyytyväisyyttä että toiminnan tehokkuutta.

Lisäksi HCD varmistaa, että suunnitteluratkaisut ovat linjassa liiketoimintatavoitteiden kanssa, mikä luo arvoa sekä käyttäjille että organisaatiolle. Sisältöstrategia on keskeisessä asemassa käyttäjäkeskeisen sisällön laatimisessa. Teknologiaintegraatiota käytetään saumattomasti käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. HCD:n tavoitteena on tuottaa ratkaisuja, jotka tuottavat myönteisiä tuloksia kaikille sidosryhmille. Tutustutaanpa tämän ymmärryksen pohjalta esimerkkiin HCD:stä terveydenhuoltoalalla.

Potilashoidon mullistaminen: miten ihmiskeskeinen suunnittelu muuttaa terveydenhuoltoa?

Terveydenhuollon nopeasti kehittyvässä ympäristössä potilaskokemus on muutoksen eturintamassa. Terveydenhuoltolaitokset ympäri maailmaa ottavat yhä useammin käyttöön ihmislähtöisen suunnittelun (Human-Centered Design) parantaakseen kokemuksia ja terveydenhuollon tehokkuutta. 

Terveydenhuollon muuttaminen ihmislähtöisen suunnittelun avulla

Terveydenhuoltoala, jolla on syvällinen vaikutus ihmisten elämään, on ihanteellinen paikka HCD:n soveltamiseen. Ymmärtämällä perusteellisesti potilaan tarpeita ja ongelmakohtia terveydenhuoltolaitokset voivat muuttaa tapaa, jolla terveydenhuoltoa tuotetaan.

Physical therapist applying young patient medical tape

Terveydenhuollon matka potilaslähtöisyyteen

Kuvittele edistyksellinen sairaala, joka on ryhtynyt parantamaan potilaskokemustaan. Sairaala aloitti laajan käyttäjätutkimuksen, johon osallistui potilaita, hoitajia ja hoitohenkilökuntaa kyselyiden, haastattelujen ja havainnointitutkimusten avulla. Tämä perusteellinen tiedonkeruuprosessi paljasti useita olemassa olevan prosessin ongelmakohtia, kuten pitkät odotusajat, sekavat opasteet ja riittämätön viestintä potilaiden ja hoitohenkilökunnan välillä.

Näiden arvokkaiden näkemysten myötä sairaalan hallinto päätti uudistaa prosessinsa perusteellisesti. He ottivat käyttöön digitaaliset kioskit, jotka mahdollistivat saumattoman itseilmoittautumisen, suunnittelivat opasteet uudelleen selkeämmiksi ja ottivat käyttöön käyttäjäystävällisen mobiilisovelluksen, joka helpotti potilaiden ja hoitohenkilökunnan välistä viestintää. 

Lopputuloksena täysin uudistettu hoitoprosessi 

Terveydenhuoltoympäristö, jossa potilaat tunsivat itsensä kuunnelluiksi, arvostetuiksi ja hyvinvoiviksi. Muutos paransi potilastyytyväisyyttä ja paransi merkittävästi myös terveydenhuollon tehokkuutta.

Sairaalan sitoutuminen HCD:hen johti potilaskokemuksen kokonaisvaltaiseen muutokseen, joka paransi paitsi terveydenhuollon laatua myös laitoksen yleistä tehokkuutta.

Young design team working at desk in creative office

Liity mukaan kehittämään uusia ihmislähtöisiä ratkaisuja

Nyt on sinun vuorosi osallistua suunnittelumatkalle ja edistää tehtäväämme luoda käyttäjäkeskeisiä ratkaisuja. Toimistossamme käytämme palvelumuotoilutyökaluja, kuten Typeformia, kerätäksemme arvokasta tietoa käyttäjiltä. Typeform ja vastaavat työkalut voivat tehdä parempaa käyttäjätutkimusta, analysoida dataa tehokkaammin ja luoda vaikkapa prototyypin datan pohjalta.

Annetaan siis ihmisten osallistua suunnitteluprosessiin!


Näin voit olla osallisena prosessissa:

Jaa kokemuksiasi: Oletko törmännyt terveydenhuoltoalalla suunnitteluratkaisuihin, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi elämääsi? Kokemuksesi ja näkemyksesi voivat toimia inspiraation lähteenä tuleville projekteille.

Hyödynnä Typeformia käyttäjätutkimuksessa: 
Olemme huomanneet, että Typeformin kaltaiset työkalut ovat uskomattoman tehokkaita kerätessämme arvokkaita näkemyksiä yleisöltämme. Ne virtaviivaistavat käyttäjätutkimusta, tietojen analysointia ja prototyyppien kehittämistä entistä tarkemmin.

Tee yhteistyötä kanssamme: Brainstorming-työpajat ovat tunnettuja luovuuden herättäjinä. Uskomme vakaasti, että parhaat ratkaisut syntyvät yhteistyössä, ja kutsumme sinut rohkeasti mukaan suunnitteluprosessiin.

Yhteenvetona 

Yhteenveto voidaan todeta, että ihmislähtöinen suunnittelu on sitoutumista sellaisten ratkaisujen luomiseen, jotka ovat merkityksellisiä, osallistavia ja käyttäjäkeskeisiä lisäten sekä käyttäjien tyytyväisyyttä että organisaation tehokkuutta.

Liity siis meihin mukaan luomaan ratkaisuja, joilla on merkitystä, ja yhdessä voimme vapauttaa arvoa, parantaa saavutettavuutta ja tehdä elämästä miellyttävämpää kaikille, erityisesti terveydenhuollon monimutkaisessa ja kriittisessä maailmassa.

Puhumattakaan siitä, että lopulta menetelmä vähentää kustannuksia 👍
Lue lisää ihmiskeskeisestä suunnittelusta, miten se eroaa muotoiluajattelusta!

Marcell

Marcell edustaa Sitelyn brändipalveluita ja vastaakin “oranssista” osuudesta Sitelyn väripaletissa. Marcell on pitkän linjan designeri ja hänen töihin voi törmätä ympäri maailmaa. UX ja UI -suunnittelussa tulevat prototyypit ja skeletonit. Marcell rakastaa brändäystä ja yritysilmeiden luomista. Pikselintarkat kampanjasivut tulevat myös kuin vettä vaan.

Verkkosivut-sub-image-1

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko tietää mitä brändimaailmassa tapahtuu? Tilaa Sitelyn brändikirje ja et jää paitsi mielenkiintoisimmista tarinoista ja brändeistä. Saat brändikirjeen kerran kuukaudessa.

Käyttäjäkokemusten luominen vuoden 2030 kuluttajille: Tutustu Evitan matkaan

Käyttäjäkokemusten luominen vuoden 2030 kuluttajille: Tutustu Evitan matkaan

Tutustu miltä tulevaisuuden asiakaspolku voisi näyttää vuonna 2030, kun tekoäly ja AR määrittelevät kokemuksemme. Tutustu Evitan matkaan.

Luo kilpailuetua käyttäjäpersoonilla - Hyödynnä helppoa UX-prosessia

Luo kilpailuetua käyttäjäpersoonilla - Hyödynnä helppoa UX-prosessia

Käyttäjäpersoonat edustavat yrityksen palveluiden ja tuotteiden loppukäyttäjiä. Ymmärtämällä käyttäjiä, voit rakentaa kilpailuetua palvelem...

Ihmislähtöinen suunnittelu: Terveydenhuollon muuttaminen empatian ja innovoinnin avulla

Ihmislähtöinen suunnittelu: Terveydenhuollon muuttaminen empatian ja innovoinnin avulla

Ihmislähtöinen suunnittelu (Human-Centered Design, HCD) ei ole pelkkä suunnittelumalli, vaan filosofia, jossa ihmiset asetetaan luovan pros...