Skip to content
Brändi

Brändipersoonan perfect match

Oletko pohtinut, minkälaisten brändipersoonien ohi kuljet kaupungin kaduilla kävellessäsi? Brändipersoona on hahmo, joka edustaa brändiäsi.

Oletko pohtinut, minkälaisten brändipersoonien ohi kuljet kaupungin kaduilla kävellessäsi? 

Brändipersoona on hahmo, joka edustaa brändiäsi. Brändin persoona on samanlainen kuin meillä ihmisillä: se koostuu olemuksesta, piirteistä, tavoista toimia ja käyttäytyä. Brändipersoonaa voi muokata mieleisekseen, eli tässä tapauksessa sellaiseksi, jota brändin pääkohderyhmä arvostaa.

Sukellamme tässä blogissa siihen, mitä brändin persoonallisuus on, miten työstää brändipersoonaa ja miksi sillä on väliä. Blogi on toinen osa sarjastamme “Menestyvä brändi viikossa”. Sarjassa käydään läpi seitsemän vaihetta, jolla rakennat menestyvän brändin viikossa. 

Pääset tutustumaan edelliseen osaan alla olevasta linkistä.

OSA 1 – Luo brändistrategia 👉 

OSA 3 – Rakenna bränditarina, joka koukuttaa ja kutsuu asiakkaat mukaan 👉 

Päivä 2 – Brändipersoonan luominen, mutta mikä on se on?

🎙️ Kuuntele Podcast aiheesta: Episode 2 – Brand personas – What are they and why should I have one.

Brändipersoona on joukko sellaisia piirteitä, joita yrityksen pääkohderyhmä arvostaa ja minkälaiseksi yritys haluaa brändinsä nähtävän. Persoona koostuu tavoista toimia, olemuksesta sekä näiden myötä näkyy myös brändin “käyttäytymisenä” eli esimerkiksi tekoina ja osallistumisena yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yrityksen brändipersoonaa voi pohtia esimerkiksi kysymyksellä “Jos brändi olisi henkilö, minkälainen se olisi?”.

Toisin kuin meidän ihmisten persoonaa, brändipersoonaa voi muokata. Muokkaus ei tapahdu yhdessä yössä, vaan vaatii pitkäaikaista työstöä läpi koko organisaation. Brändipersoonan muotoilu aloitetaan pohtimalla, minkälaisena persoonana brändi halutaan nähtävän. Valittuja piirteitä on kehitettävä systemaattisesti. Persoonan tulee näkyä yrityksen arvoissa, johdon työskentelyssä, tuotteissa, palveluissa, prosesseissa, markkinoinnissa, viestinnässä, tapahtumissa sekä asiakaspalvelussa ja muuten työyhteisössä. Brändipersoona vaikuttaa myös brändin tekoihin ja esimerkiksi sponsorointikohteisiin. Persoonallisuuden piirteet kannattaa valita pohtien, koska ne auttavat rakentamaan emotionaalista yhteyttä valitsemaasi kohderyhmään.

Brändipersoonan elementit

Brändipersoona muodostuu viidestä tärkeästä elementistä. Pohtiessa yritykselle ideaalia brändipersoonaa, on hyvä käydä läpi kaikki nämä alueet. 

 1. Luonne: Minkälainen brändin luonne on? Onko se kiltti, ystävällinen, arrogantti, heittäytyjä, vakava tai jotain muuta? Luonteenpiirteiden kirkastuksessa pohdi, mitä piirteitä yrityksen pääkohderyhmä ja asiakkaat arvostavat? Esimerkki: Jos yritys tarjoaa tuotteita ja palveluita seniorikohderyhmälle tai lapsiperheille, on luontevaa, että brändin luonteenpirteitä ovat avuliaisuus, ystävällisyys, ymmärtäväisyys. Olisi brändi-identiteetin kannalta hieman ristiriitaista, jos kyseisen yrityksen persoonallisuus olisi kovin arrogantti, etäinen ja kylmä. 
 2. Ulkoasu: Brändin ulkoasu on sen visuaalinen identiteetti, joka sisältää logon, värit, typografian, valokuvat, jotka kaikki sointuvat yhteen. Ulkoasu ei tarkoita vain logoa. Se on kaiken kattava, läpileikkaava estetiikka, joka tulee esiin kaikissa brändin julkaisuissa – ulkoisten julkaisujen lisäksi myös sisäisessä viestinnässä. 
 3. Fontti: Brändille tulee valita kirjasintyyppi eli fontti, jolla sen kaikki julkaisut kirjoitetaan. Brändi voi valita kirjoittaa logon yhdellä fontilla, tekstien otsikot yhdelaisella fontilla ja leipätekstin kolmannella fontilla. Näin kirjoitetun tekstin visuaalinen linja pysyy yhdenmukaisena. 
 4. Ääni: Brändin äänimaailma ilmentyy yrityksen musiikissa ja mainosten puhutuissa teksteissä. Esimerkki: spa-hoitolan äänimaailma noudattaa brändin rauhallista ja rentoutusta tarjoavaa olemusta. Brändin äänimaailma on näin ollen myös rauhallinen. 
 5. Toiminta: Brändin toiminta ja teot ovat niitä asioita, minkälaisena brändi koetaan. 
bränditesti

Millainen brändipersoona olet?

Laadimme brändipersoonan luomista varten helpottavan bränditestin, jonka avulla selvität helposti millainen brändi olet ja mitkä ovat brändisi vahvuudet.Tee testi tästä 👉

3 syytä rakentaa brändipersoona 

Brändin persoonallisuus on kriittinen osa brändin asemointia markkinassa sekä  erottautumista. Brändipersoonallisuus inhimillistää brändin antamalla sille ihmismäisiä piirteitä ja vivahteita. Vahvaan brändipersoonaan on helppo samaistua ja luoda asiakassuhde, jonka vuoksi sillä on valtava rooli asiakashankinnassa, brändiuskollisuuden parantamisessa ja brändiomaisuuden rakentamisessa.

1. Edistää kilpailukykyä

Brändin persoonallisuus on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joilla brändisi erottuu kilpailijoista. Samaa tuotetta tai palvelua voidaan markkinoida selvästi eri tavoin persoonallisuuden mukaan. Tärkeintä on kehittää persoonallisuus, joka on aito juuri yrityksellesi ja koko organisaatiolle ja jota voi johdonmukaisesti kehittää. 

2. Lisää brändin tunnettuutta

Erinomaisen brändin persoonallisuus tekee brändistä tunnistettavan, tunnetun ja mieleenpainuvan. Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat oppivat tuntemaan ja tunnistamaan yrityksen mainoksia jo mainoksen alusta lähtien tai kuulemastaan musiikista. 

3. Vahvistaa asiakasuskollisuutta

Brändin persoona ja johdonmukainen viestintä, teot, markkinointi, tuotteet ja palvelut tuovat yritykselle myös uskollisia asiakkaita. Apple on tästä hyvä esimerkki. 

Näin brändipersoona eroaa identiteetistä

Monesti brändipersoona ja -identiteetti menevät sekaisin, mutta ethän sekoita näitä keskenään? Brändi-identiteetti koostuu pääosin visuaalisista ja audioelementeistä, joita brändi käyttää esim. markkinoinnissa, tuotepakkauksissaan ja verkkosivustollaan. Brändi-identiteetti noudattaa yrityksen brändikirjaa, jota päivitetään säännöllisesti.

Brändipersoona muovautuu vuosien aikana, kun brändi kehittyy ja kasvaa. Identiteetti siis elää enemmän ajan mukana ja seuraa mm. ajankohtaisia tapahtumia ja visuaalisia trendejä, kun taas persoona on enemmän stabiili ja edustaa brändin arvoja, missiota ja visiota.

(Ignyte blog)

Brändin persoonallisuuden ominaisuudet

Brand Personality Framework on erinomainen tapa jakaa brändi eri persoonallisuustyyppeihin. Tyypit jakaantuvat viiteen osa-alueeseen: rehellisyys, jännitys, asiantuntevuus, hienostuneisuus ja lujuus. 

1. Rehellisyys

Rehellisyys on piirteenä ihailtava ja useimpien brändin tavoitteissa. Brändin persoonallisuuden ulottuvuutena rehellisyys kuvastaa brändin luotettavuutta sekä aitoutta. 

Rehellisyyteen rinnastettavia piirteitä ovat:

 • Terveellisyys ja hyvinvointi
 • Luotettavuus
 • Aitous
 • Iloisuus
 • Yhteisöllisyys

2. Jännistystä janoavat

Jännitystä janoavat brändit hyödyntävät esimerkiksi mainonnassaan suureleisiä tehosteita ja visuaalista linjaa. Mainonnassa kuvataan usein myös esim. extremeurheilua tai muuta adrenaliinia tuottavaa toimintaa. Myös julkkisten suositukset ovat suosiossa. Esimerkkejä brändeistä ovat Nike, MTV, Disney, GoPro ja Red Bull.

Jännitykseen rinnastettavia piirteitä ovat:

 • Intohimo
 • Seikkailunhalu
 • Innostus
 • Rohkeus
 • Mielikuvitus
 • Uskallus

3. Asiantuntijuus

Asiantunteva brändi nähdään luotettavana ja vakaana asiantuntijana. Tämän persoonallisuuspiirteen brändit ovat itsevarmoja ajatusjohtajia ja vastuullisia luottamuksen tekijöitä.

Asiantuntijuuteen rinnastettavia piirteitä ovat: 

 • Älykkyys
 • Luotettavuus
 • Menestys 
 • Periaatteellisuus
 • Tunnollisuus
 • Jämäkkyys

4. Hienostuneisuus

Hienostuneelle brändille ominaista on viehättävyys ja ylellisyys. Tämän kategorian brändit mielletään premium-brändeiksi, joilla on yleensä tarkkarajainen kohdeyleisö.

Hienostuneisuuteen rinnastettavia piirteitä ovat: 

 • Eleganssi 
 • Rauhallisuus 
 • Luottamus
 • Taktisuus

5. Lujuus

Lujuuteen kuuluvia brändiominaisuuksia ovat seikkailunhaluisuus ja atleettisuus. Lujat ja vankat brändit on rakennettu näyttäytymään ahkerina, autenttisina ja vauhdikkaina. 

Lujuuteen rinnastettavia piirteitä ovat:

 •  Kovuus
 •  Atleettisuus
 •  Ulkoilmaurheilusta nauttivat
 •  Luotettavuus
(Looka blog)

12 Brändipersoonatyyppiä ja esimerkkejä menestyneistä brändeistä

Avain brändin persoonallisuuden vakiinnuttamiseen ja menestykseen on määrittää kohdemarkkinaa kiehtova brändin arkkityyppi ja rakentaa brändiä systemaattisesti arkkityypin kaltaiseksi. Alta voit tutustua 12 tunnistettuun arkkityyppiin, jotka pohjautuvat ihmisen perustarpeisiin ja luonteenpiirteisiin. Moniin brändeihin voi tuntea samaistuvansa ja tässä piileekin brändin rakennuksen juju: mitä useampi kuluttaja samaistuu luomaasi brändiin, sen suurempi massa yritykselle on mahdollista saada sitoutuneita asiakkaita. 

Johtajat

Brändiä, joka näyttää suuntaa, järjestys, vakaus ja hallinta. Brändiä kuvaillaan usein itsevarmaksi, hallitsevaksi ja vahvaksi.

Esimerkkibrändejä ovat: Rolex, Mercedes-Benz, IBM, Microsoft 

Huolehtijat

Nämä brändit ovat erittäin myötätuntoisia, empaattisia, lämpimiä sekä epäitsekkäitä. 

Esimerkkibrändejä ovat: Toms, WWF, Johnsons Baby Creator: Inspiroiva, rohkea, luova, omaperäinen

Tuotemerkkiesimerkkejä : Apple, Adobe, Lego

Vapaus motivoit

Näitä arkkityyppejä motivoi riippumattomuus ja täyttymys. Viaton: Positiivinen, optimistinen, rehellinen ja puhdas. Brändiesimerkkejä: Dove, Aveeno, Whole Foods Sage: Totuus, viisaus ja äly Brändiesimerkit: Audi, Google, BBC, Explorer: Itsenäisyys, vapaus, rohkeus 

Brändiesimerkkejä: The North Face, Jeep, Patagonia

Sosiaalisuus motivoi

 Näitä arkkityyppejä motivoi kuuluminen ja nautinto. Rakastaja: Intimiteetti, aistillisuus, empatia, kiintymys

Brändiesimerkit: Chanel, Victoria’s Secret, Alfa Romeo, Cadbury Jester:

Hauskoja, hauskanpitoa rakastavia, leikkisä, optimistisia ovat: Old Spice, M&M’s, Ben & Jerry’s Citizen:

Maanläheinen, yksinkertainen , vilpitön, ahkera 

Brändiesimerkkejä: Ikea, Walmart, Target

Egomotivoituneita

Näitä arkkityyppejä motivoi riski ja mestaruus.

Kapinallinen/laiton: Johtajuus, häiriö, anarkia, rohkeus

Merkkiesimerkkejä: Harley Davidson, Diesel, Virgin

Taikuri: Visionäärinen, innovatiivinen, mystinen, karismaattinen

Esimerkkejä: Disney, Coca-cola, Mastercard

Sankari: Rehellinen, rohkea, vahva, pätevä

Esimerkkejä: Nike, FedEx, Gatorad

Brändipersoonan rakentamisen palaset

1. Määrittele persoonallisuus, johon kohdeyleisösi samaistuu

Kohdeyleisö on ihmisryhmä, jotka ovat todennäköisimmin kiinnostuneita yrityksestä. Voit kartoittaa yrityksen kohdeyleisöä kysymyksillä, kuten “minkälaisia tarpeita asiakkailla on, mitä ikäluokkaa he edustavat ja esimerkiksi mistä päin he ovat maantieteellisesti”. Tarkenna kohdeyleisöä ja sen piirteitä. Kun keräät tietoja ideaalista kohdeyleisöstä, saat tietoa siitä, mikä potentiaalisissa asiakkaissa resonoi.  

2. Listaa brändisi persoonallisuuspiirteet

Kun tiedät, minkälaista kohderyhmää tavoittelet, voit määritellä brändisi persoonallisuuden piirteet erityisesti siitä näkökulmasta, minkälaisena kohdeyleisö brändiä arvostaisi. 

Kun brändin persoonallisuutta kehitetään, on pohdittava, miten brändi näyttäytyy nyt ja millainen persoonallisuus sillä on? Miltä haluat saada ihmiset tuntemaan? Kirjoita viisi persoonallisuuden piirrettä, jotka ilmentävät brändiäsi. 

3. Tutki kilpailijoita

Kilpailijoiden ymmärtäminen antaa sinulle käsityksen siitä, kuinka voit rakentaa brändistäsi erottautuvan. Listaa kilpailjoiden brändiarkkityypit ja identiteetti sekä pohdi kilpailijan kohdeyleisöä. Onko brändisi hyvä olla kilpailijan kaltainen vai erilainen? 

4. Rakenna yhtenäinen brändi-identiteetti ja puhetapa

Kun brändin arkkityyppi on kuvattu, rakenna brändille yhtenäinen visuaalinen identiteetti (tuleeko tästä oma teksti? Tästä linkki siihen) tukemaan brändiä. Jos brändisi tavoittelee esimerkiksi luotettavaa ja asiantuntevaa kuvaa itsestään, on visuaalisesta identiteetistä parempi jättää leikittely vähemmälle. Samaan aikaan on hyvä miettiä, minkälainen puhetapa brändillä on. Tässä esimerkin tapauksessa vitsit, slangisanat ja ilmaisut on ehkä hyvä jättää sikseen yrityksen äänestä eli tone of voicesta. 

5. Pysy johdonmukaisena

Kun brändiin liittyvistä elementeistä on sovittu, kouluta visuaalinen identiteetti eri puolilla organisaatiota. Näin koko yritys pystyy hyödyntämään visuaalista linjaa ja siihen kuuluvia elementtejä. 

Näin luot oman brändipersoonan – vain 5 vaihetta

Brändipersoonan luomisen 5 vaihetta

 1. Määritä kohderyhmäsi
 2. Luo brändilupaus
 3. Määritä puhetapasi
 4. Rakenna ulkoasu
 5. Valitse millaisen fiiliksen välität
 6. Yhdistä piirteesi arkkityyppiin

Rakensimme kätevän työkalun, jolla voit itse rakentaa oman brändipersoonan. Työkalu kertoo mikä brändipersoona sopii juuri brändillesi. 

bränditesti

Millainen brändipersoona olet?

Laadimme brändipersoonan luomista varten helpottavan bränditestin, jonka avulla selvität helposti millainen brändi olet ja mitkä ovat brändisi vahvuudet.Tee testi tästä 👉

Persoonallinen brändi, uskolliset asiakkaat

Persoonallisuuden luominen brändillesi tekee yrityksestä inhimillisemmän. Tämän lisäksi saat aiempaa paremman yhteyden asiakkaisiisi, sillä ainakin osalla kohderyhmästä on mahdollisuus samaistua brändiisi. Tämä taas lisää asiakasuskollisuutta ja kasvattaa näin asiakkuuksien arvoa. 

Ilari

Draivia ja intoa pursuava Ilari on Sitelyn toinen perustajista, nykyisin toimitusjohtaja, jolle kokemusta on kertynyt digitaalisten palveluiden strategisesta suunnittelusta ja johtamisesta 15 vuoden ajalta. Ilari on toiminut koko uransa digitaalisella pelikentällä koodaajasta liiketoimintajohtoon ja konsultointiin, ja ammentaa nyt osaamistaan Sitelylle. Ilari on mukana vahvasti Sitelyn asiakkuustyöhössä ja hänet voikin tavoittaa mm. fasilitoimassa markkinoinnin strategiaworkshoppia tai rakentamassa analytiikkadashboardeja Data Studioon.

Verkkosivut-sub-image-1

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko tietää mitä brändimaailmassa tapahtuu? Tilaa Sitelyn brändikirje ja et jää paitsi mielenkiintoisimmista tarinoista ja brändeistä. Saat brändikirjeen kerran kuukaudessa.

Rakenna brändi-identiteetti, joka tempaisee mukaansa

Rakenna brändi-identiteetti, joka tempaisee mukaansa

Käymme tässä blogissa 5 tärkeintä asiaa, jolla rakennat houkuttelevan brändi-identiteetin, jotta kylmät prospektit muuttuvat brändilähettil...

Luo brändin ostajapersoonat

Luo brändin ostajapersoonat

Ostajapersoonat ovat brändin pääkohderyhmästä jalostettuja, fiktiivisiä persoonallisuuksia. Persoonallisuudessa määritellään muun muassa, m...

Rakenna bränditarina, joka koukuttaa ja kutsuu asiakkaat mukaan

Rakenna bränditarina, joka koukuttaa ja kutsuu asiakkaat mukaan

Tarinankerrontaa on käytetty jo muun muassa kivikaudella tiedon siirtämiseen sukupolvelta toiselle.